Rejsebetingelser

Rejsebetingelser for rejser med Weekend-ski, som drives af Anchersen-Fladså ApS – en del af Anchersen A/S

Bestilling og betaling:
Bestilling og betaling sker online på www.weekend-ski.dk.

Kundens afbestilling af rejsen:
Afbestilling kan ske frem til 14 dage før afrejse på mail til info@weekend-ski.dk.

Ved afbestilling mellem 14-8 dage er 50 % af rejsens pris tabt
Ved afbestilling mindre end 8 dage før afrejse eller ved udeblivelse er hele rejsens pris tabt.
Afbestillingen er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse herpå.

Bagageansvar:
Deltageren er selv ansvarlig for at bagage kommer med bussen og bør kontroller at dette finder sted. Evt. erstatningskrav vedrørende stjålen, forsvundet eller beskadiget bagage skal rettes til deltagerens eget forsikringsselskab.

Rygning:
Vi kører kun røgfri busser.

Pas/visa:
Husk at medbringe gyldigt pas, bedes opbevaret i håndbagagen.

For danske statsborgere kræves der ikke visum til de rejselande, dette program omhandler.

Udenlandske statsborgere skal selv søge oplysning om visumregler hos det/de pågældende landes ambassader, som rejsen omhandler.

Busstandard:
Vi kører med komfortable busser med klimaanlæg, vipstole, fodhviler, toilet, stik, køleskab og køkken.

Forsinkelser:
Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser pga. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold eller lignede, og der kan ikke kræves erstatning.

Rejsedeltagerens ansvar:
Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte mødestedet, kan ikke påregne nogen form for godtgørelse.

Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for busserne, hotellet etc., samt optræde så medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler forbeholder Vridsløsemagle Turistfart sig retten til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Rejsedeltageren må da selv bekoste hjemrejse, og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.

Aflysning af rejse:
Vridsløsemagle Turistfart kan aflyse en rejse af følgende årsager: Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke og lignende. Derudover kan vi aflyse en tur, såfremt vi ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal
tilmeldinger, ligesom vi aflyse, hvis der er ikke tilstrækkeligt med sne på destinationen. I tilfælde af aflysning vil vi forsøge at om-booke til en anden dato eller destination, hvis det ønskes, eller refundere det
indbetalte beløb.

Reklamationer:
Reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen skal ske straks på stedet til rejselederen, så eventuelle fejl
eller mangler kan blive rettet.

Glemte sager:
Efterlysning af glemte sager modtages i kontorets åbningstid mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 og skal ske umiddelbart efter hjemkomst.

Glemte sager kan afhentes efter aftale på virksomhedens adresse.

Unge under 18 år:

Er du under 18 år er det påkrævet et rejse sammen med en voksen ledsager over 18 år. Den voksen ledsager over 18 år har således ansvaret for de unge rejsende under 18 år under turens varighed.

Arrangør:
Anchersen-Fladså ApS
Jernholmen 20-22
2650 Hvidovre
CVR: 36972688

Telefon: 3888 1070
E – mail: info@weekend-ski.dk
www.weekend-ski.dk // www.anchersen.dk

Medlem af rejsegarantifonden nr. 3151.

Download som pdf