Privatlivspolitik

Denne politik er udarbejdet for at oplyse om Anchersens (”Vi”, ”Vores”) behandling af persondata.

Politikken er gældende for hele Anchersen A/S, inkl. datterselskaber – herunder Anchersen-Fladså ApS.

DATAANSVARLIG

Anchersen A/S, Jernholmen 20-22, 2650 Hvidovre, CVR 30822536

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige: Johnny Jensen: 38 88 10 50 // jje@anchersen.dk

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Besøgende på hjemmesiden og sociale medier:

Anchersen A/S behandler som udgangspunkt ikke personoplysninger ved besøg på hjemmesiden. Anchersens hjemmeside anvender kun i begrænset omfang cookies, og du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende hjemmesiden.

Ved at følge vores sider på de sociale medier, herunder Facebook, vil vi have adgang til brugernavn og profilbillede. Ved henvendelser til os på de sociale medier, vil vi kun behandle de oplysninger, du selv giver til os. Vi anvender ikke disse oplysninger til andet end besvarelse af din henvendelse og til intern brug i forbindelse med at klarlægge eventuelle tendenser i klager eller ros.

Kunder
Vi behandler personoplysninger, som du selv har oplyst os, med henblik på at kunne levere eller afgive tilbud på bustransport. Oplysningerne indsamles via dine indtastninger på vores hjemmeside eller ved personlig kontakt. Turistafdelingens ledelse og økonomiafdelingen har adgang til oplysningerne.

Vi registrerer ingen følsomme personoplysninger med mindre det er nødvendigt for opfyldelse af aftalen, fx oplysninger om handikap.

Jobansøgere
Vi behandler personoplysninger i forbindelse med modtagelse af både opfordrede og uopfordrede ansøgninger. Vi behandler kun oplysninger, kandidaterne selv oplyser. Oplysninger fra tredjepart behandles kun ved samtykke, fx referencer fra tidligere arbejdsplads. Læs mere om vores behandling af persondata ved rekruttering.

COOKIES

En cookie er en lille tekstfil. der gemmes på din computer eller mobilenhed, hvorfra der hentes oplysninger ved efterfølgende besøg for at gøre brugeroplevelsen bedre for dig. Vi benytter kun cookies i begrænset omfang til at levere helt anonyme data til 3. parts applikationen Google Analytics.

Hvis du benytter dig af vores tjenester, antager vi, at du accepterer brugen af cookies, men du kan også benytte siden, hvis du vælger at slå cookies fra. Du kan slette og blokere alle cookies ved indstillinger i din browser.

Læs mere om cookies i cookiebekendtgørelsen fra Erhvervsstyrelsen.

TIDSFRISTER FOR SLETNING OG OPBEVARING
Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans, med mindre bogføringslovens krav medfører længere tidsfrist.
Ved jobansøgninger, der ikke resulterer i ansættelse i Anchersen A/S, slettes ansøgningerne efter endt ansættelsesproces. I visse tilfælde opbevares ansøgninger i op til seks måneder, hvis der gives samtykke hertil.

DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN
I forbindelse med vores behandling af personoplysninger, har medarbejderen adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige med en frist på fire uger efter modtagelse af anmodning.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi videregiver ikke personlige oplysninger uden for virksomheden. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Af kontraktlige årsager

Oplysningerne videregives til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at overholde den aftale, der er indgået, fx hvis det er nødvendigt at lade et andet busselskab varetage kørslen.

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til tredjepart, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Af juridiske eller årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder eller organisationer uden for Anchersen A/S, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

INFORMATIONSSIKKERHED

Vi arbejder målrettet for at beskytte Anchersen A/S mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi opbevarer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger
 • Databehandleraftaler med samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på Anchersen A/S’ vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle følsomme personoplysninger.

ÆNDRINGER

Anchersen forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere vores persondatapolitik.Ancher